ІX Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

17 березня в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІX Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації.

У форумі взяли участь

Шовкалюк Віктор Степанович, директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, окреслив найбільш актуальні проблеми на шляху впровадження інновацій у науково-технічній діяльності та зазначив, що питання інноваційності науки в Україні відіграє важливу роль для економічного розвитку.

Начальник відділу організації захисту прав та розгляду звернень ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Потоцький Микола Юрійович присвятив свою доповідь питанням українського законодавства, спрямованого на захист та безпеку прав інтелектуальної власності, його приведення у відповідність до правових положень ЄС, проблеми під час законотворчого процесу та новації.

Капіца Юрій Михайлович, директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, розповів про обмеження та напрямки правового регулювання публічно-приватного партнерства у сфері інновацій.

Завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Андрощук Геннадій Олександрович розповів про проблеми захисту інтелектуальної власності в країні та навів дані позиції України у світовому рейтингу: щодо захисту інтелектуальної власності – 117 місце серед 199 країн; щодо захисту авторського права – 91 місце серед 105 країн.

Доповідь Федулової Любові Іванівни, професора кафедри менеджменту КНТЕУ, була присвячена інноваційному механізму розвитку університетів, його структурі та напрямам, поняттю інноваційної екосистеми університету та ключовим компонентам її розвитку.

Соловйов Вячеслав Павлович, заступник директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, доповів про особливості та відмінності інноваційних механізмів економічного росту і економічного розвитку.

Цибульов Павло Миколайович, завідувач кафедри Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», у своїй доповіді розповів про три основні елементи, з яких складається національна інноваційна система: ядро інноваційної системи, вплив на неї державної влади та міжнародного оточення.

Перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковець Вячеслав Михайлович виклав погляд бізнесу на розвиток інноваційної діяльності в Україні.

Гострі та надзвичайно болючі питання підняв у своїй доповіді завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Дрига Сергій Георгійович, охарактеризувавши стан інноваційного розвитку в Україні як коматозний та навівши дані авторитетної аналітичної медіакомпанії Thomson Reuters WEB of Science щодо продуктивності вітчизняних науковців з 1992 по 2012 роки.

Засновник та керівник Групи соціального бізнесу «О2» Лісовський Гліб Валерійович представив своє бачення відродження українського суспільства та держави шляхом розвитку і взаємодії влади, суспільства, корпоративного та малого і середнього бізнесу, презентувавши Розробку національної стратегії розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

Пустовойт Сергій Володимирович, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, заогострив увагу присутніх на негативних явищах в інноваційній сфері, що набувають незворотного характеру і вимагають застосування невідкладних дій. Важливу роль у цій сфері відіграють технопаркові структури, для яких у розвинених країнах запроваджено спеціальні режими діяльності та відбувається державне фінансування.

Чмир Олена Сергіївна, головний науковий співробітник Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України, окреслила стратегічні пріоритети економічного розвитку держави та реалізацію інноваційних пріоритетів у сфері підвищення енергоефективності української економіки.

Модераторами бізнес-форуму виступили
Притульська Наталія Володимирівна, перший проректор КНТЕУ, президент Всеукраїнської федерації споживачів «Пульс» та Українського товариства товарознавців і технологів,  привітала учасників форуму і зазначила: «Ми дивимося з оптимізмом у майбутнє та бачимо перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, адже за нами молодь, яка має знати, що без цих інновацій розвиток держави неможливий».
Шклярук Катерина Семенівна, директор Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ
Головні теми заходу були присвячені  обговоренню державної інноваційної політики, законодавства України та Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності, захисту прав інтелектуальної власності, публічно-приватному партнерству у сфері інновацій в Україні, трансформаційним процесам в освіті, стратегії підтримки розвитку підприємництва.
 
Тема презентації керівника по роботі з закладами освіти корпорації «Mіcrosoft» Дорош Наталії «Погляд бізнесу на запровадження інноваційних технологій в освітній процес, їх застосування на практиці та пропозиції щодо трансформації освітнього процесу» дуже зацікавила учасників форуму з точки зору практичного застосування сучасних освітніх технологій. Етапи впровадження інноваційних рішень  від «Mіcrosoft» були розглянуті на прикладі Донецького національного університету, що повністю перейшов на «хмарні» технології та дистанційне навчання.
Крім того, під час засідання учасники обговорювали механізми розвитку університетів, проблеми удосконалення організаційно-інституціональних основ функціонування мережі технопаркових структур, фактори конкурентоспроможності національної економіки, реалізацію інноваційних пріоритетів у сфері підвищення енергоефективності української економіки, інноваційні технології в сфері торгівлі.
Робота бізнес-форуму була динамічною й сприяла плідним дискусіям та обміну думками, учасникам вдалось налагодити низку ділових контактів задля посилення інноваційного потенціалу країни, розвитку інноваційної сфери, розширення та поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а також натхнення у науковій та інноваційній діяльності.
Усі учасники були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думок неодмінно дасть поштовх для подальшого дослідження розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Збірник тез ІX Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.