Загальна інформація

З Д О Б У Т Т Я  І Н Ш О Ї  С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т І  2020

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

 
   МАГІСТР
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
Термін навчання – 1 рік 4 міс., 1 рік 10 міс.
    
з фаху: 
інші вступні випробування! тут
 
Термін навчання – 1 рік 10 міс., 2 роки 3 міс. 
 
БАКАЛАВР  без ЗНО
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
  • Право (Комерційне право)
              
Програми вступних випробувань !  з фаху
Термін навчання – 1 рік 10 міс. 
 
 
Особливості вступу до магістратури
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, або ОКР спеціаліста

 
Спеціальності (спеціалізації)
Додаткове вступне випробування
 
у 2020 скасовано!
Фахове вступне випробування
Іноземна мова 
Шифр
Назва
 
051
Економіка 
Економіка та безпека бізнесу
-
+
+
  071
Облік і оподаткування
Облік і податковий консалтинг
Фінансовий контроль та аудит
- + +
 
073
Менеджмент
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування
- Маркетинговий менеджмент
- Управління закладами охорони здоровя
-
+
+
  281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
- + +
  081
Право
Комерційне право
-
 
ЗНО
 
Додаткову інформацію можна отримати:
 
Приймальна комісія ІВК КНТЕУ (ст. метро "Дружби народів" або "Печерська", вул. Чигоріна, 57, к. М 206, М 208),
тел. 529-61-45, 529-33-49, 067-220-52-30 (Попова Майя Анатоліївна)
 
 
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Терміни проведення вступної кампанії 2020
 
Етапи вступної кампанії
 
 
 
ОС МАГІСТР
 
 
ОС БАКАЛАВР
єдиного вступного іспиту з іноземної мови
 
єдиного фахового вступного випробування 
 
з 17.08.2020
до 25.08.2020
-
-
Складання додаткового вступного випробування з базової підготовки для вступників з іншої спеціальності в КНТЕУ
-
-
Прийом заяв та документів
Початок прийому заяв та документів
І етап
з 05.08.2020
до 22.08.2020
ІІ етап
з 15.09.2020
до 23.09.2020
ІІІ етап
з 24.09.2020
до 24.11.2020
І етап
з 13.08.2020
до 22.08.2020
ІІ етап
з 25.08.2020
до 23.09.2020
ІІІ етап
з 24.09.2020
до 23.10.2020
ІV етап
з 26.10.2020
до 24.11.2020
Строки проведення додаткових вступних випробувань в КНТЕУ
-
-
Строки проведення фахових вступних випробувань в КНТЕУ
І етап
до 26.08.2020
ІІ етап
до 23.09.2020
ІІІ етап
до 24.11.2020
І етап
з 25.08.2020
до 31.08.2020
ІІ етап
до 23.09.2020
ІІІ етап
до 23.10.2020
ІV етап
до 24.11.2020
Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)
СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНА СЕСІЯ ЄВІ детально
19.09.2020
-
Проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування з права правничих компетенностей (ЗНО) 03.07.2020 -
Оприлюднення рейтингового списку вступників
І етап
до 05.09.2020
ІІ етап
до 24.09.2020
ІІІ етап
до 25.11.2020
І етап
до 01.09.2020
ІІ етап
до 24.09.2020
ІІІ етап
до 24.10.2020
ІV етап
до 25.11.2020
Виконання вимог для зарахування
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап
до 10.09.2020
ІІ етап
до 29.09.2020
ІІІ етап
до 30.11.2020
І етап
до 07.09.2020
ІІ етап
до 29.09.2020
ІІІ етап
до 29.10.2020
ІV етап
до 27.11.2020
Видання наказу про зарахування
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап
до 11.09.2020
ІІ етап
до 30.09.2020
ІІІ етап
до 30.11.2020
І етап
до 08.09.2020
ІІ етап
до 30.09.2020
ІІІ етап
до 30.10.2020
ІV етап
до 30.11.2020
 
АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
  • Заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;
  • Диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії);
  • Паспорт (пред’являється особисто), копії сторінок 1, 2, 11;
  • Закордонний паспорт (оригінал та копія), або нотаріально завірений переклад ПІБ;
  • Копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду;
  • Свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: паспорті, дипломі);
  • Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірену у відділі кадрів;
  • Чотири фотокартки розміром 3х4 см;
  • Конверт з поштовими марками (1 шт).
 
Випускники отримують диплом державного зразка 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

Вартість навчання

 
*ТЕЛ: 529-61-45, 529-33-49, 286-60-38
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.