Загальна інформація

                 З Д О Б У Т Т Я   В И Щ О Ї   О С В І Т И                     З А  І Н Ш О Ю  С П Е Ц І А Л Ь Н І С Т Ю  2024

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА (заочна, денна форми навчання)

   МАГІСТР (Увага! Вступ за результатами ЄВІ та ЄФВВ (реєстрація 7-29 травня!))
 
для осіб, які здобули ступінь магістра/спеціаліста або бакалавра:
Термін навчання – 1 рік 4 міс., 1 рік 10 міс.

Для вступу до магістратури на основі НРК6 (освітній ступінь бакалавра) / НРК7 (освітній ступінь магістра /освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) у 2024 році, потрібно пройти конкурсний відбір, який відбувається за результатами вступних випробувань. Це можуть бути:

 • єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
 • єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня бакалавра, магістра з відповідної спеціальності / відповідних спеціальностей, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.
 
Вступ на основі магістра/спеціаліста або бакалавра (перша освіта) за результатами ЄВІ+ЄФВВ, крім спеціальності Землеустрій і кадастр (деталі нижче)

Програми вступних випробувань

Форма навчання - заочна
 
До кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист — документ, де за певною структурою та вимогами варто описати власні досягнення, а також навести аргументи, чим цікавить обрана професія та чому саме в ДТЕУ ви хочете її опановувати.

Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів

Структура мотиваційного листа

 
Вступ на основі магістра/спеціаліста або бакалавра (перша освіта) за результатом вступних випробувань (ЄВІ+ЄФВВ) (деталі в першій таблиці нижче)

Програма фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

Програма тесту навчальної компетенції (ЄВІ) 

Термін навчання – 1 рік 10 міс., 2 роки 3 міс.
Форма навчання - денна, заочна 
 
БАКАЛАВР  без ЗНО
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра або магістра/спеціаліста:
 • Право Комерційне право, Цивільне право і процес
 • Психологія Практична психологія
Вступ за мотиваційним листом та фаховим вступним випробуванням

Програма фахового іспиту (Право)

Програма фахового іспиту (Психологія)

 
Термін навчання – 2 роки  
 
Особливості вступу до магістратури
для осіб, які здобули ступінь бакалавра або магістра/спеціаліста

 
Спеціальності (освітні програми)
Вступ на основі магістра/спеціаліста або бакалавра
Примітки
Шифр
Назва
 
051
Економіка 
Економіка та безпека бізнесу
  -
  053 Психологія

ЄВІ+ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або педагогіки та психології (на вибір вступника))

-
  071
Облік і оподаткування
Облік і податковий консалтинг
Внутрішній аудит та контроль
   ЄВІ+ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів)  -  
 
073
Менеджмент
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування
- Фармацевтичний менеджмент
- Управління закладами охорони здоровя
- Муніципальний менеджмент
-
  075
Маркетинг
Рекламний бізнес
  281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

ЄВІ+ЄФВВ (предметний тест на вибір)

  - 
  193
Геодезія та землеустрій
Землеустрій та кадастр
вступні випробування (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) на основі бакалавара - ЄВІ + фаховий іспит в ДТЕУ
  081
Право
Комерційне право

ЄВІ+ЄФВВ для осіб з дипломом бакалавра права (предметний тест з права та міжнародного права)

-

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у закладі вищої освіти у терміни, встановлені МОН

 
 

Крок 1. 07-29 травня – реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ.

             ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Крок 2. 24 червня-15 липня – основна сесія ЄВІ/ЄФВВ

 КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ/ЄФВВ

 
Інформація щодо кількості правильних відповідей із числа запропонованих питань для подолання порогу «склав / не склав»
Порогові бали ("склав / не склав")
ЄВІ (ТЗНК) ЄВІ (іноземна мова) ЄФВВ
5 з 33 (15%) 5 з 30 (17%) 35 зі 140 (25%)
 
 
 
Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників
 • для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністюз числа осіб, які здобули ступінь магістра / ОКР спеціаліста або бакалавра (НРК 6, НРК 7) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється у такі строки:
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
Терміни проведення етапів вступної компанії
Основна сесія
І чергова сесія
ІІ чергова сесія
 
 
 
 
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ або фаховому іспиті 01 - 31 липня 01 - 25 вересня 27 вересня - 25 жовтня
Проведення співбесід замість ЄВІ, фахового іспиту замість ЄФВВ або фахового іспиту 17 липня - 16 серпня 01 - 26 вересня 27 вересня - 28 жовтня
Реєстрація заяв та прийом документів
01 - 22 серпня (18.00)
01 - 26 вересня
27 вересня - 28 жовтня
Надання рекомендації до зарахування
 24 серпня
26 вересня
28 жовтня
Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
до 30 серпня
до 27 вересня
до 29 жовтня
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
30 серпня
27 вересня
29 жовтня
 • для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби, здійснюється у строки визначені державним замовником у відповідності до Порядку прийому на навчання за освітньо-ппрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 № 789.
 • для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, з числа осіб які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, здійснюється у такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Терміни проведення етапів вступної компанії

Основна сесія

І чергова сесія

ІІ чергова сесія

Реєстрація заяв на участь у фахових іспитах

03 - 25 липня

01 - 25 вересня

з 27 вересня до 25 жовтня

Проведення фахових іспитів 08 - 31 липня 01 - 26 вересня з 27 вересня до 28 жовтня

Реєстрація заяв та прийом документів

19 - 31 липня (18.00)

01 - 26 вересня

з 27 вересня до 28 жовтня

Надання рекомендації до зарахування

з 05 серпня

26 вересня

28 жовтня

Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

08-29 серпня

27 вересня

29 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

10-30 серпня

27 вересня

29 жовтня

 
Більше інформації в розділі 7 (с.22) Правил прийому на навчання до ДТЕУ за посиланням !
 
АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
 • Заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;
 • Диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії);
 • Документ, що посвідчує особу (копія);
 • Закордонний паспорт (копія), або нотаріально завірений переклад ПІБ;
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • Свідоцтво про зміну імені / свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: паспорті, дипломі);
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 • Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірену у відділі кадрів;
 • Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
        Мотиваційний лист!
 
 
Випускники отримують диплом державного зразка ДТЕУ

Вартість навчання

Додаткову інформацію можна отримати:
 
Приймальна комісія ІВК ДТЕУ (ст. метро "Звіринецька"("Дружби народів") або "Печерська", вул. Дмитра Дорошенка (Чигоріна), 57, к. М 205, 206, 207, 208
тел. 531-31-13, 531-31-12, 067-220-52-30
 
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.