Загальна інформація

                 З Д О Б У Т Т Я   В И Щ О Ї   О С В І Т И                     З А  І Н Ш О Ю  С П Е Ц І А Л Ь Н І С Т Ю  2022

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

 
   МАГІСТР
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
Термін навчання – 1 рік 4 міс., 1 рік 10 міс.
    
з фаху: 
 
інші вступні випробування! тут
 
Термін навчання – 1 рік 10 міс., 2 роки 3 міс. 
 
БАКАЛАВР  без ЗНО
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
 • Право Комерційне право, Цивільне право і процес
 • Економіка Економіка та безпека бізнесу
 • Облік і оподаткування Облік і оподаткування
 • Психологія Практична психологія
      Програма вступного випробування !  з фаху
Термін навчання – 1 рік 10 міс. 
 
 
Особливості вступу до магістратури
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, або ОКР спеціаліста

 
Спеціальності (спеціалізації)
 
Фахове вступне випробування
Іноземна мова  (ЄВІ)
Шифр
Назва
 
051
Економіка 
Економіка та безпека бізнесу
+
+
  053 Психологія + +
  071
Облік і оподаткування
Облік і податковий консалтинг
Фінансовий контроль та аудит
+ +
  072
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічні фінанси
+ +
 
073
Менеджмент
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування
- Фармацевтичний менеджмент
- Управління закладами охорони здоровя
+
+
  075
Маркетинг
Рекламний бізнес
+ +
  281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
+ +
  081
Право
Комерційне право
+ +
 
Додаткову інформацію можна отримати:
 
Приймальна комісія ІВК КНТЕУ (ст. метро "Дружби народів" або "Печерська", вул. Чигоріна, 57, к. М 206, М 208),
тел. 529-61-45, 529-33-49, 067-220-52-30 (Попова Майя Анатоліївна)
 
 
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Терміни проведення вступної кампанії 2022
 
Етапи вступної кампанії
 
 
 
ОС МАГІСТР
 
 
ОС БАКАЛАВР
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)
 
з 26.04.2022
до 18.00  17.05.2022
-
     
Проведення основної сесії ЄВІ, ЄФВВ з 20 червня до 02 липня -
Прийом заяв та документів
Початок прийому заяв та документів
І етап
з 15.07.2021
до 23.07.2021 (з дипломом бакалавра, ЗНО)
до 25.08.2021 (з дипломом спеціаліста, магістра)
ІІ етап
з 26.08.2021(з дипломом спеціаліста, магістра)
з 15.09.2021 (з дипломом бакалавра, ЗНО)
до 22.10.2021
ІІІ етап
з 25.10.2021до 23.11.2021
І етап
з 15.07.2021
до 25.08.2021
 
ІІ етап
з 26.08.2021
до 22.10.2021
 
ІІІ етап
з 25.10.2021
до 23.11.2021
Строки проведення додаткових вступних випробувань в КНТЕУ
-
-
Строки проведення фахових вступних випробувань в КНТЕУ
І етап
з 19.07.2021
до 30.07 2021(з дипломом бакалавра, ЗНО)
з 26.08.2021
до 31.08.2021(з дипломом спеціаліста, магістра)
ІІ етап
до 22.10.2021
ІІІ етап
до 24.11.2021
І етап
з 26.08.2021
до 31.08.2021
ІІ етап
до 22.10.2021
ІІІ етап
до 24.11.2021
Терміни надання рекомендацій для зарахування
І етап
до 02.08.2021 (на основі ЗНО)
до 01.09.2021
ІІ етап
до 26.10.2021
ІІІ етап
до 25.11.2021
І етап
до 01.09.2021
ІІ етап
до 26.10.2021
ІІІ етап
до 25.11.2021
Виконання вимог для зарахування
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап
до 12.08.2021 (на основі ЗНО)
до 06.09.2021
ІІ етап
до 29.10.2021
ІІІ етап
до 26.11.2021
І етап
до 06.09.2021
ІІ етап
до 29.10.2021
ІІІ етап
до 26.11.2021
Видання наказу про зарахування
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
І етап
16.08.2021 (на основі ЗНО)
до 10.09.2021дипломом спеціаліста, магістра)
ІІ етап
до 29.10.2021
ІІІ етап
до 30.11.2021
І етап
до 06.09.2021
ІІ етап
до 29.10.2021
ІІІ етап
до 30.11.2021
 
АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
 • Заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;
 • Диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії);
 • Паспорт (пред’являється особисто), копії сторінок 1, 2, 11;
 • Закордонний паспорт (оригінал та копія), або нотаріально завірений переклад ПІБ;
 • Копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду;
 • Свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: паспорті, дипломі);
 • Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірену у відділі кадрів;
 • Чотири фотокартки розміром 3х4 см;
 • Конверт з поштовими марками (1 шт).
 
Випускники отримують диплом державного зразка 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

Вартість навчання

 
*ТЕЛ: 529-61-45, 529-33-49, 286-60-38
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.