Загальна інформація

                 З Д О Б У Т Т Я   В И Щ О Ї   О С В І Т И                     З А  І Н Ш О Ю  С П Е Ц І А Л Ь Н І С Т Ю  2023

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА (заочна, денна форми навчання)

   МАГІСТР
 
для осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (без ЗНО), бакалавра (ЄВІ, ЄФВВ):
Термін навчання – 1 рік 4 міс., 1 рік 10 міс.
Вступ на основі магістра/спеціаліста (перша освіта) за мотиваційним листом та вступними випробуваннями, крім спеціальності Право (деталі нижче в першій таблиці)

Програми вступних випробувань

Форма навчання - заочна
 

Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів

Структура мотиваційного листа

 
Вступ на основі магістра/спеціаліста (перша освіта) за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (деталі в першій таблиці нижче)

Програма фахового іспиту

Програма з іноземної мови

Термін навчання – 1 рік 10 міс., 2 роки 3 міс.
Форма навчання - денна (модульний формат), заочна 
 
БАКАЛАВР  без ЗНО
 
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
 • Право Комерційне право, Цивільне право і процес
 • Психологія Практична психологія
Вступ за мотиваційним листом та фаховим вступним випробуванням

Програма фахового іспиту (Право)

Програма фахового іспиту (Психологія)

 
Термін навчання – 2 роки  
 
Особливості вступу до магістратури
для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, або ОКР спеціаліста

 
Спеціальності (освітні програми)
Вступ на основі магістра/спеціаліста
Вступ на основі бакалавра
Шифр
Назва
 
051
Економіка 
Економіка та безпека бізнесу
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями  (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ)
ЄВІ+ЄФВВ
  053 Психологія за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) ЄВІ+ЄФВВ
  071
Облік і оподаткування
Облік і податковий консалтинг
Внутрішній аудит та контроль
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) ЄВІ+ЄФВВ
 
073
Менеджмент
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування
- Фармацевтичний менеджмент
- Управління закладами охорони здоровя
- Муніципальний менеджмент
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ)
ЄВІ+ЄФВВ
  075
Маркетинг
Рекламний бізнес
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) ЄВІ+ЄФВВ
  281
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) ЄВІ+ЄФВВ
  193
Геодезія та землеустрій
Землеустрій та кадастр
за мотиваційним листом та вступними випробуваннями (співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит в ДТЕУ) ЄВІ + фахове випробування в ДТЕУ
  081
Право
Комерційне право

ЄВІ+ЄФВВ для осіб з базовою правовою освітою

ЄВІ+ЄФВВ для осіб з базовою правовою освітою
ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.
ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).
 
Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ здійснюють у закладі вищої освіти у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
 
 
Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників
 • для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081 «Право» за іншою спеціальністюз числа осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється у такі строки:
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
Терміни проведення етапів вступної компанії
І сесія
ІІ сесія
ІІІ сесія
ІV сесія
Початок прийому заяв та документів
19 липня
1 вересня
29 вересня
27 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
до 31 липня
до 28 вересня
до 26 жовтня
до 23 листопада
Надання рекомендації до зарахування
 з 09 серпня
до 28 вересня
до 27 жовтня
до 24 листопада
Термін виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
10-29 серпня
до 29 вересня
до 30 жовтня
до 27 листопада
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
11-30 серпня
29 вересня
30 жовтня
до 30 листопада
 • для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питаньдержавної служби,здійснюється у строки визначені державним замовником у відповідності до Порядку прийому на навчання за освітньо-ппрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 № 789.
 • для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, з числа осіб які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, здійснюється у такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Терміни проведення етапів вступної компанії

І сесія

ІІ сесія

ІІІ сесія

ІV сесія

Початок прийому заяв та документів

19 липня

01 сересня

29 вересня

27 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня

 28 вересня

26 жовтня

23 листопада

Надання рекомендації до зарахування

не раніше 09 серпня

 28 вересня

30 жовтня

27 листопада

Виконання вимог для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

з 10 до 29 серпня

29 вересня

30 жовтня

27 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 серпня

29 вересня

30 жовтня

30 листопада

 
Більше інформації в розділі 7 (с.25) Правил прийому на навчання до ДТЕУ за посиланням !
 
АБІТУРІЄНТИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
 • Заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;
 • Диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії);
 • Документ, що посвідчує особу (копія);
 • Закордонний паспорт (копія), або нотаріально завірений переклад ПІБ;
 • Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • Свідоцтво про зміну імені / свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розірвання шлюбу (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: паспорті, дипломі);
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 • Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи), завірену у відділі кадрів;
 • Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
        Мотиваційний лист!
 
 
Випускники отримують диплом державного зразка 
Державного торговельно-економічного університету
 

Вартість навчання

Додаткову інформацію можна отримати:
 
Приймальна комісія ІВК ДТЕУ (ст. метро "Дружби народів" або "Печерська", вул. Д. Дорошенка (Чигоріна), 57, к. М 206, М 208),
тел. 529-61-45, 529-33-49, 067-220-52-30
 
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.