Навчально-методичні матеріали

   Вимоги до написання наукової статті

 
    Підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи студент Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ здійснює, керуючись положенням про випускну кваліфікаційну роботу, затвердженим вченою радою університету від 30 серпня 2018 року та методичними рекомендаціями щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи студентами ІВК КНТЕУ. 
   Під час виконання роботи необхідно дотримуватися загальних вимог до випускної кваліфікаційної роботи та правил її оформлення.
Після завершення написання випускної кваліфікаційної роботи і оформлення письмового висновку наукового керівника передбачено процедуру проходження попереднього захисту на кафедрі. 
 
• Умови проходження попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт (Положення, с. 8) 
 
До випускної кваліфікаційної роботи, яку виносять на захист екзаменаційній комісії, необхідно додати обов'язкові супровідні документи згідно з переліком:
Перелік
обов’язкових супровідних документів до випускної кваліфікаційної роботи
 
Документ
Примітка
1. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу
Оформляється на спеціальному бланку в друкованому вигляді. Має містити висновок  наукового керівника, позначку про проходження попереднього захисту на кафедрі та рекомендацію до захисту зав. кафедри
2. Довідка від підприємства (установи, організації), за матеріалами якого проведено дослідження
Довідка завіряється підписом його керівника та відповідною печаткою.
Цей документ необхідний для підтвердження достовірності наведених у випускній кваліфікаційній роботі матеріалів щодо діяльності підприємства –  об’єкта досліджень.
3. Зовнішня рецензія
Рецензента студент шукає самостійно.
Рецензентами можуть бути: провідні спеціалісти виробничих, наукових і проектних організацій.
4. Реферат випускної кваліфікаційної роботи
Зразок реферату додається

 

    Супровідні документи вкладають у кишеньку (великий конверт), що наклеюють на звороті лицьової кришки палітурки випускної кваліфікаційної роботи. Палітурка повинна бути обов'язково твердою.
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.