Семінари, тренінги, курси

Менеджмент
 • «Лайфхаки» професійної кар’єри: тренінг публічних виступів, командоутворення, залученості та ділової взаємодії в бізнесі
 • Управління старт-апами: Agile-технології, імпакт-інвестування та Performance management
 • Задачі управління. Декомпозиція системи управління
 • «Як стати «своїм» у колективі: адаптація працівників з різних сторін
 • Організаційна культура як дієвий інструмент управління підприємством
 • Тайм-менеджмент
 • Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність фондового ринку України
 • Формування ключових компетенцій менеджерів
 • Управління проектами: національні та міжнародні стандарти
 • Розробка стратегії конкурентної боротьби підприємства
 • Формування ефективного мотиваційного механізму персоналу підприємства
 • Розвиток емоційного інтелекту керівника
 • Бізнес-симуляція: прийняття управлінських рішень
 • Ризик-апетит
 • Інтеграція системи ризик-менеджменту в діяльність підприємства
 • Лідерський практикум

Економіка, фінанси

 • Фінанси для не фінансистів
 • Як скласти бюджет компанії
 • Бізнес-планування
 • Фінансова стратегія: яка вона на смак
 • Антикризове управління компанією
 • Економічна безпека бізнесу
 • Аналіз та трансформація бізнес-моделі
 • Управління бізнес-процесами: опис, аналіз, оптимізація
Товарознавство
Реклама 
 • Іміджеві комунікації
 • Як оцінити ефективність рекламної кампанії 
 • Трендвотчинг: фірмовий стиль в бізнесі
 • Секрети сторітейлінга в бізнесі
 • Бренд-я, секрети успіху
 • Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Вербальні та невербальні комунікації
 • Основи ораторської майстерності  
 • Діловий імідж як ознака професійної компетентності   
 • Основи компютерної графіки (CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)
 • Дизайн в рекламі
ЗЕД
 • Механізм виходу українських підприємств на зовнішні ринки
Психологія
 • Психодіагностика професійно-важливих якостей та форм проявів поведінки 
 • Форми безконфліктної взаємодії в колективі 
 • Психологія іміджу: прояв особистості 
 • Психологічні технології в переговорному процесі 
Аудит
 • Аналіз оподаткування та податкових розрахунків.
 • Внутрішній аудит в запобіганні шахрайства.
 • Фінансовий аналіз кризових явищ суб'єкта господарювання.
 • Аналіз рівня економічної безпеки підприємства.
 • Антикорупційний аудит.
Правознавство
 • Захист прав юридичних осіб в Європейському суді з прав людини (підготовка скарг до Євросуду, ведення справи в Європейському суді з прав людини)
 • Виконання рішень Європейського суду з прав людини (в частині застосування заходів індивідуального характеру)
 • Виконання рішень Європейського суду з прав людини (в частині застосування заходів загального характеру – внесення змін до законодавства України)
 • Захист прав юридичних та фізичних осіб з питань захисту прав споживачів
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бізнес-тренінги проводяться як у відкритому, так і в корпоративному форматах. Тренінги корпоративного формату формуються індивідуально і адаптуються під цілі і завдання конкретного бізнесу.
 
Для проведення семінарів і тренінгів використовуються зали, аудиторії та комп’ютерні класи, що мають відповідне сучасне навчальне обладнання та оснащене необхідними засобами для читання лекцій та проведення практичних занять: телевізійні панелі для презентацій, ноутбуки та мультимедійні проектори, стаціонарні та переносні екрани, трибуни з акустичною системою, інтерактивні дошки, SMART-дошки, фліпчарти та інші технічні засоби, діє локальна інформаційна мережа, Wi-Fi доступ до мережі Internet.
 
Для виготовлення роздаткових матеріалів, сертифікатів у складі університету діє сучасна поліграфічна база.
 
Є можливість організації кава-брейк та обідів  в залах Навчально-виробничого об’єднання ДТЕУ.
 
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.