Четвертий випуск МВА

В Інституті вищої кваліфікації 25 червня 2010 р. відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Центру бізнес-освіти. 
    Дипломи магістрів із бізнес-адміністрування отримали 19 випускників (представники малого та середнього бізнесу, які займають керівні посади в торгівельних, будівельних та медичних організаціях)... 

Детальніше...

У КНТЕУ проходить ліцензування підвищення кваліфікації фахівців у сфері державних закупівель

  Київський національний торговельно-економічний університет отримав згоду Міністерства освіти і науки України на проведення ліцензування підвищення кваліфікації фахівців у сфері державних закупівель. (Лист МОН України від 15.06.2010 р. № 6/1-1125).     

Випуск бакалаврів Центру післядипломної освіти та магістерських програм ІВК 2010

В Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету 16 червня 2010 р. відбувся урочистий випуск бакалаврів Центру післядипломної освіти та магістерських програм ІВК. Дипломи отримали бакалаври з менеджменту, менеджери-адміністратори, бакалаври з облік і аудиту, фінансів та кредиту, - усього 18 осіб...

Hавчальний курс для слухачів ESCP Europe Європейської школи менеджменту (м. Берлін, Німеччина)

6-9 травня 2010 року в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету проведено навчальний курс для слухачів ESCP Europe Європейської школи менеджменту (м. Берлін, Німеччина)... 

Завершення навчального курсу "Економічна теорія для менеджерів" та семінару "Бізнес в Україні" для слухачів ESCP Europe Європейської школи менеджменту, м. Берлін, Німеччина в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ

Як зазначалось раніше, в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету 6-9 травня 2010 року проведено навчальний курс для слухачів ESCP Europe Європейської школи менеджменту(м. Берлін, Німеччина)...

Проведення КНТЕУ та ІВК навчального курсу "Економічна теорія для менеджерів" та семінару "Бізнес в Україні" для слухачів ESCP Europe Європейської школи менеджменту, м. Берлін, Німеччина

В Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету в рамках Угоди про співпрацю з ESCP Europe Європейською школою менеджменту, м. Берлін, Німеччина у сфері освіти та досліджень в університеті вдруге розпочався навчальний курс, в якому беруть участь 18 слухачів школи із різних країн: Франції, Словенії, Італії, України, Словаччини, Німеччини, Болгарії... 

Міжнароднa науково-практичнa конференція "Освіта впродовж життя: досвід та перспективи розвитку"

22 — 23 квітня 2010 року Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством економіки України, Головним управлінням державної служби України провели Міжнародну науково-практичну конференцію "Освіта впродовж життя: досвід та перспективи розвитку"...

Детальніше...

Hавчання другої групи з підвищення кваліфікації експертів-оцінювачів об'єктів у матеріальній сфері за професійною програмою "Оцінка культурних цінностей"

     12 по 20 квітня 2010 р. Інститут вищої кваліфікації спільно із викладачами кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ провели навчання другої групи з підвищення кваліфікації експертів-оцінювачів об'єктів у матеріальній сфері за професійною програмою "Оцінка культурних цінностей"...

ІІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні" підсумки

   26  березня 2010  р.  Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерством освіти і науки України,  Інститутом економіки і прогнозування НАН України,  Державним інститутом інтелектуальної власності,  Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів й Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України провели ІІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні». 
    У роботі бізнес-форуму взяли участь представники центральних органів виконавчої влади,  бізнесу,  навчальних закладів,  засобів масової інформації,  що свідчить про актуальність проблеми.
 
Учасників бізнес-форуму вітає А.А. Мазаракі – ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України
 
Протягом роботи бізнес-форуму обговорювалися проблеми державної політики розвитку національної інноваційної системи України,  інноваційної діяльності та трансферу технологій як фактору забезпечення конкурентоспроможності підприємств, синергії науки,  освіти та бізнесу в інноваційній сфері,  інновацій як об’єкта інтелектуальної власності,  інноваційних центрів та центрів підтримки підприємництва:  проблеми створення та функціонування інноваційної культури та підготовки фахівців. З доповідями виступили:  
 
 
 
 
 
 
 
Під час роботи бізнес-форуму були підписані договори про творчу науково-технічну співдружність між Київським національним торговельно-економічним університетом, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів Академією технологічних наук України та ТОВ «Технологічний парк «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона»
(зліва направо) 
 
Рішення
ІІI Міжнародного бізнес-форуму
„Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні” 
26  березня 2010  року Київським національним торговельно-економічним
університетом,  Інститутом вищої кваліфікації КНТЕУ спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерством освіти і науки України, Державним агентством України з інвестицій та інновацій,  Академією технологічних наук України Інститутом економіки і прогнозування НАН України,  Державним інститутом інтелектуальної власності,  Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, проведено бізнес-форум „Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні”. 
У роботі бізнес-форуму взяли участь понад 90  учасників,  з них представники: 
бізнесу  (керівники підприємств сфери малого та середнього бізнесу);  органів державної влади  (керівники департаментів,  що опікуються питаннями інноваційного розвитку), громадських організацій;  науковці, що працюють над програмами підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю (кандидати та доктори наук, аспіранти), що свідчить про високий науковий і професійний рівень учасників бізнес-форуму та про їх зацікавленість у прискоренні розвитку інноваційної діяльності в Україні,  у т.ч. завдяки підготовці висококваліфікованих фахівців для цієї сфери. 
Протягом роботи бізнес-форуму учасники обмінялися досвідом,  обговорили проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні,  створення системи підготовки фахівців та розповсюдження знань з інноваційної діяльності, окреслили можливі шляхи їх вирішення, встановили ділові стосунки.  
Учасники бізнес-форуму констатують:  Інноваційна спрямованість держави є важливим фактором її міжнародної конкурентоспроможності.  Україна вже зробила перші кроки на шляху до інноваційного розвитку.  В державі діють 14  законодавчих актів,  близько 50  нормативно-правових урядових актів, 100  різноманітних відомчих документів, що регламентують інноваційну діяльність, створено інноваційну інфраструктуру. 
У той же час: 
-  відсутні науково обґрунтовані засади державної науково-технічної та
інноваційної політики; 
-  відсутні громадські та посередницькі структури з надання консалтингових, 
інформаційних, фінансових та інших послуг учасникам інноваційного процесу; 
- недостатньою є організаційна та фінансова підтримка інноваційної діяльності; 
-  ВНЗ ще не стали впливовим інструментом формування Національної
інноваційної системи; 
 -  бізнес та держава недостатньо формують попит на інновації в різних сферах
діяльності у зв'язку з деформованою структурою національного господарства, 
невідповідністю інституційних змін вимогам часу. 
Учасники бізнес-форуму вирішили:
Пропонувати Міністерству освіти і науки України, Державному департаменту з
інновацій та трансферу технологій:  
На базі ВНЗ розширити обсяги наукових досліджень в галузі інноваційної
діяльності у межах бюджетного фінансування. 
Організувати конкурс серед науковців на найкращі інноваційні проекти в різних
галузях національної економіки. 
Стимулювати видання навчально-методичної та наукової літератури,  необхідної
для підготовки кваліфікованих фахівців з управління інноваційною діяльністю. 
Поліпшити взаємодію між вищими навчальними закладами та науковими
установами НАН України та галузевих академій наук. 
Вжити додаткових заходів для розвитку інноваційної інфраструктури вищих
навчальних закладів та академічних установ як основного елементу регіональної
інноваційної системи,  що забезпечує умови для проведення науково-прикладних
досліджень на їх базі, генерує проекти, забезпечує їх фінансову підтримку, має виробничу базу сучасного технологічного обладнання,  забезпечує кадрову підтримку спеціалістів шляхом залучення до творчих колективів студентів,  магістрів,  аспірантів,  докторантів, викладачів та співробітників університету і навчання в рамках єдиного науково-інноваційного процесу,  реалізує комплекс посередницьких,  консультативних і освітніх послуг, здійснює комерціалізацію науково-технічних розробок. 
Пропонувати ВНЗ,  що займаються підготовкою новаторів та інноваторів,
створити координаційний центр (раду, комісію) з такими функціями: 
- узгодження спільних цілей і завдань,  обмін досвідом,  кооперація,  обмін
викладачами; 
- створення бази даних інноваційних проектів, що пропонуються у ВНЗ України
та академічними науковими установами до впровадження; 
- започаткування конкурсів кращих проектів; 
- забезпечення підтримки кращих студентів/слухачів-новаторів та інноваторів у
вигляді стипендій, бізнес-премій від інноваційних бізнес-компаній; 
- створення бази даних інноваційних компаній з метою організації проходження
студентами практик, стажування, у т.ч. за кордоном; 
-  створення експериментальної бази для підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з управління інноваціями; 
- ініціювання проведення конференцій, семінарів, круглих столів, бізнес-форумів з
проблем підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю. Пропонувати представникам бізнесу, інноваційним підприємствам, які зацікавлені
в інноваційному розвитку своїх компаній і забезпеченні їх кваліфікованими кадрами: 
-  підтримати запровадження конкурсу на кращі інноваційні проекти; 
-  започаткувати іменні стипендії від компаній, гранти, премії кращим студентам; 
-  надати можливість проходити практику,  стажування для студентів/слухачів
інноваторів.