Корупцію подолаємо разом

6 грудня 2016 року остання чотирнадцята група подякувала викладачам  за цікаву та змістовну інформацію, практичні поради та розширення теоретичних знань з питань запобігання і протидії корупції…

Підвищення кваліфікації державних службовців в Апараті Верховної Ради України

 
За навчально-тематичним планом професійної програми протягом 72 годин новопризначені державні службовці Апарату Верховної Ради України без відриву від основної роботи у непленарні тижні будуть опановувати особливості нормотворчої діяльності в Апараті, питання ефективної публічної політики в умовах змін, державного управління та європейської інтеграції України, запобігання і протидії корупції тощо. Фахівці з Київського національного торговельно-економічного університету, Національної академії державного управління при Президентові України, органів державної влади та керівники структурних підрозділів Апарату висвітлять актуальні теоретичні питання, а також особливості їх практичного застосування у подальшій роботі.