Захист випускних кваліфікаційних робіт студентів ІВК

     18, 22, 23 та 24 червня 2015 року в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів третього курсу спеціальності «Правознавство» та Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива».
     Члени комісії відмітили актуальність обраних тем робіт, зокрема майбутні юристи багато уваги приділили питанням захисту від недобросовісної конкуренції, вирішенню різних правових проблем, пов’язаних з діяльністю підприємств в Україні, банківського сектору, контролюючих фінансових структур тощо. Підприємці більше зосередились на питаннях діагностики фінансово-економічного стану, формування конкурентних переваг, впровадження системи бюджетування, розробки бізнес-планів підприємств тощо.
     В цілому рівень виконаних робіт та їх захист задовольнив членів Екзаменаційних комісій. Підтвердженням цього – отримані гарні результати захисту та відгуки Голів екзаменаційних комісій.
     Отже, можемо привітати нашого 31 випускника зі здобуттям кваліфікацій спеціаліста з правознавства та спеціаліста з економіки підприємства!

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.