Захист випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів МВА

    
18 та 19 листопада 2015 року в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ відбувся захист випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів третього курсу програм МВА «Generalmanagement» і «Фінансовий менеджмент».
  Члени комісії відмітили актуальність обраних тем проектів, зокрема майбутні фінансисти багато уваги приділили питанням фінансового контролінгу підприємства, управління операційними ризиками, ліквідністю, забезпечення фінансової стійкості банку тощо.
  Топ-менеджери більше зосередились на питаннях управління маркетинговою діяльністю, товарним асортиментом, розробкою товару, формування кадрової стратегії, внутрішнього корпоративного бренду, організаційно-економічного механізму управління змінами, управління інноваційними проектами підприємств та розробки бізнес-планів.
Очолювали Екзаменаційні комісії начальник відділу аналізу ризиків позичальників групи управління проектами Національного банку України Бортніков Г.П. та заступник генерального директора з розвитку маркетингу та продажів ТОВ «ІSIDA – IVF» Тулінова Н.В., яка є випускницею програми МВА-Generalmanagementінституту.
У складі комісій були присутні перший проректор Притульська Н.В., проректор з наукової та навчально-методичної роботи Шаповал С.Л., директор Інституту вищої кваліфікації Шклярук К.С., завідувачі кафедр: проф. Шульга Н.П., проф. Ромат Є.В., проф. Бай С.І.
Отже, можемо привітати наших випускників зі здобуттям кваліфікації магістра із бізнес-адміністування!

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.