Захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» за іншою спеціальністю

З 7 по 15 грудня 2023 року студенти Інституту  вищої кваліфікації успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «магістр» за програмами: «Публічне управління та адміністрування», «Управління закладами охорони здоров’я», «Облік та податковий консалтинг», «Психологія», «Економіка та безпека бізнесу». 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.