Захист випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності «Правознавство»

 
19 лютого в Школі практикуючого юриста (ауд. М 300) відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ. 
 

13 дорослих студентів протягом двох років отримували другу вищу освіту в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ. Високий рівень мотивації групи в цілому дозволив підійти до завершального етапу з чудовими результатами: середній бал за весь період навчання студентів – 82 В!

Екзаменаційну комісію очолював Галянтич Микола Костянтинович, професор, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

Тематика робіт охоплює питання сучасного правового стану України, орієнтованого на потреби і особливості практики. Студенти досліджували проблеми правового забезпечення захисту персональних даних в Україні, підстави та умови цивільно-правової відповідальності, особистого спадкування за заповітом, регулювання адвокатського самоврядування та правовий режим спільної сумісної власності тощо.  

Актуальність обраних тем випускних кваліфікаційних робіт та загальний підхід студентів до виконання найважливішого етапу на шляху до отримання диплома про вищу освіту підтверджені високими оцінками комісії. Середній бал захисту випускних кваліфікаційних робіт – 85 В. Випускники отримали виключно оцінки "добре" і "відмінно"!

За результатами захисту найкращими роботами відзначені дослідження студентів: Кондратова Миколи Івановича (науковий керівник – Регурецька О.В.), Логай Тетяни Іванівни (науковий керівник – Лазько О.М.), Морозова Дмитра Михайловича та Волошиної Юлії Віталіївни (науковий керівник – Пальчук П.М.).

Колективи Інституту вищої кваліфікації та кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ щиро вітають всіх випускників інституту та їх наукових керівників з успішним захистом та бажають подальших гарних здобутків на життєвому шляху та в кар’єрі!

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.