Захист випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності «Правознавство» спеціалізації "Комерціійне право"

14 червня в Школі практикуючого юриста (ауд. М 300) відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ спеціальності «Правознавство» спеціалізації «Комерційне право».
 

Екзаменаційну комісію очолював Галянтич Микола Костянтинович, професор, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.
Тематика робіт охопила питання сучасного правового стану України, орієнтованого на потреби і особливості практики. Зокрема, розглянуті питання правового забезпечення захисту авторського права в мережі Інтернет, правове регулювання електронної комерції (торгівлі), рекламної діяльності, оренди землі та публічних закупівель в Україні  тощо. Крім того, студентами розглянуті проблеми легітимації підприємницької діяльності, правове забезпечення діяльності банків та аспекти договору транспортного експедирування за законодавством України.
За результатами захисту найкращою роботою відзначено дослідження Пукаса Олександра Орестовича  (науковий керівник – проф. Примак В.Д.).
Колективи Інституту вищої кваліфікації та кафедри міжнародного привіатного, комерційного та цивільного права КНТЕУ щиро вітають всіх випускників інституту та їх наукових керівників з успішним захистом та бажають подальших гарних здобутків на життєвому шляху та в кар`єрі!

 

 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.