Захист ВКР студентами, які здобули другу вищу освіту за освітнім ступенем «магістр»

З 23 листопада по 16 грудня в Інституті проходили засідання екзаменаційних комісій із захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами, які здобували другу вищу освіту за освітнім ступенем «магістр».
Комісіям були представлені роботи студентів спеціальностей: "Менеджмент" («Бізнес-адміністрування», «Міжнародне бізнес-адміністрування»), "Облік і оподаткування" («Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі») і, вперше, "Публічне управління та адміністрування" («Публічне управління та адміністрування»).
Тематика випускних кваліфікаційних робіт магістрів присвячена актуальним питанням управлінської, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, удосконаленню бухгалтерського і податкового обліку, програмам соціально-економічного розвитку держави, державним цільовим програмам в системі державного управління та підвищенню ефективності управління персоналом у державних органах.
Студенти на високому рівні продемонстрували власні дослідження та достойно презентували їх екзаменаційним комісіям, у складі яких були присутні представники бізнес-структур, державних органів влади та інші фахівці-практики.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.