Захист випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності «Правознавство»

18 та 21 лютого в Школі практикуючого юриста (ауд. М 300) відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ спеціальності «Правознавство» («Фінансове право» та «Комерційне право»).

       
      
 

13 дорослих студентів протягом майже трьох років отримували другу вищу освіту в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ. Високий рівень мотивації групи в цілому дозволив підійти до завершального етапу з чудовими результатами: середній бал за весь період навчання студентів – 85!

Екзаменаційні комісії очолювали Галянтич Микола Костянтинович, професор, доктор юридичних наук, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України та Петрицький Андрій Леонідович, заступник директора департаменту публічного права – начальник управління конституційного та адміністративного законодавства Міністерства юстиції України.

Тематика робіт охоплює питання сучасного правового стану України, орієнтованого на потреби і особливості практики. Актуальність обраних тем випускних кваліфікаційних робіт та загальний підхід студентів до виконання найважливішого етапу на шляху до отримання диплома про вищу освіту підтверджені високими оцінками комісії. Середній бал захисту випускних кваліфікаційних робіт – 86,5 при стовідсоткової якості!

Колективи Інституту вищої кваліфікації, кафедр міжнародного приватного, комерційного та цивільного права та адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ щиро вітають всіх випускників інституту та їх наукових керівників з успішним захистом і бажають подальших гарних здобутків на життєвому шляху та в кар’єрі!

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.