XIІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Програма XІІ Міжнародного бізнес-форуму

У Київському національному торговельно-економічному університеті 22 березня 2019 року відбувся XІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації спільно із представниками 2-х профільних кафедр ФЕМП – кафедри менеджменту і кафедри економіки та фінансів підприємства.
Відкриваючи бізнес-форум перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія Володимирівна підкреслила, що інноваційний розвиток можливий лише завдяки поєднанню зусиль науки, освіти і бізнесу, а використання інновацій є ключовим чинником ефективності українського бізнесу.
Цьогоріч окремим тематичним напрямом бізнес-форуму були програми підтримки малого та середнього бізнесу, які представили перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковець Вячеслав Михайлович, координатор проекту Unlimit Ukraine Європейської бізнес-асоціації Олена Еро, асистент проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Олена Луценко.
Традиційно взяв участь у бізнес-форумі представник Міністерства освіти і науки України в особі керівника експертної групи з питань комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Чернюка Віталія Івановича. Учасники заслухали доповіді постійних партнерів форуму: головного наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, професора Андрощука Геннадія Олександровича, заст. директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України, д-р екон. наук, професора Соловйова Вячеслава Павловича, старшого наукового співробітника відділу економічного зростання та структурних змін в економіці ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Щегель Світлани Миколаївнита нових учасників: к.б.н., національного експерта з питань законодавства UNIDO/GEF Project "Global Cleantech Innovation Program for Startups and Small Medium Enterprises in Ukraine Кобеця Миколи Івановича, менеджера по роботі з партнерами «Бітрікс24» Костянтина Павленка.
Вперше в рамках бізнес-форуму відбулося он-лайн-включення та виступи представників нового партнера КНТЕУ зі США – Key West University – Campus Director Key West University Kathleen Zabelina та Adjunct Professor of Business Management PhD in Economics Raksha Natalia.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.