Співпраця з КП «Київський метрополітен»

Інститут вищої кваліфікації чотири роки поспіль реалізує різноманітні програми на замовлення КП «Київський метрополітен». На завершення співпраці у 2021 році проведено підвищення кваліфікації з питань нормування праці для інженерів з нормування праці цього потужного підприємства.
Зміст програми враховував побажання замовника та включав наступні питання:
Методика нормування, нормативи нормування: нормативно-правові основи нормування праці; методи розробки нормативів; методика технічного нормування; розрахунок норм виробітку.
Організація нормування праці на підприємстві: організація та атестація робочих місць; облік та контроль затрат праці та виконання норм; облік та контроль затрат праці та виконання норм; зона відповідальності інженера з нормування праці.

Для проведення занять залучено викладачів Київського національного торговельно-економічного університету: канд. техн. наук, доцента кафедри дизайну та інжинірингу Палієнко Олену Олексіївну та канд. екон. наук, доцента кафедри економіки та фінансів підприємства Терещенко Елеонору Юріївну.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.