Професійне навчання державних службовців в Інституту вищої кваліфікації

 
      Інститутом вищої кваліфікації у лютому-квітні 2021 року проведено підвищення кваліфікації 464 державних службовців категорій «Б», «В» Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за Спеціальною професійною (сертифікатною) та Спеціальною короткостроковою програмами.
 
     Програми націлені на розвиток та удосконалення професійних компетентностей працівників Пенсійного фонду та вироблення умінь і навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання завдань і посадових обов’язків в умовах змін.
У процесі навчання розкрито низку питань щодо державного пенсійного страхування, новацій пенсійного законодавства України, державної соціальної політики, управління організацією роботи та персоналом, ефективного прийняття рішень, командної роботи у процесі вирішення фахових завдань, застосування сучасних методів і механізмів комунікативної взаємодії у щоденній поточній діяльності, виконання на високому рівні поставлених завдань,лідерства, управління змінами тощо.
До проведення занять залучені провідні викладачі Київського національного торговельно-економічного університету та викладачі-практики:
-  Головня Юлія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
-  Кацан Олена Анатоліївна – начальник відділу методологічного забезпечення та організації роботи з обслуговування громадян департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України;
-  Мастюгіна Галина Іванівна – заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України;
-  Миронець Сергій Миколайович – доктор психологічних наук, завідувач кафедрипсихології;
-  Присяжнюк Анна Юріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедрименеджменту;
-  Савченко Наталія Григорівна-кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів;
-  Шапран Олена Юріївна – начальник Управління персоналом Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, кандидат наук з державного управління;
-  Шляхтіна Ганна Володимирівна – голова громадської організації “Територіальні ініціативи”;
-  Орлова Наталія Сергіївна – доктор наук з державного управління, професор, сертифікований тренер.
Дистанційний формат проведення навчання дозволяв поєднувати як онлайн-лекції, так і роботу в Системі дистанційного навчання університету, де розміщено велику кількість навчальних матеріалів та презентацій відповідно до тем (модулів) програм.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.