Продовження співпраці з КП «Київський метрополітен»

18-21 листопада 2019 року Інститут вищої кваліфікації провів підвищення кваліфікації працівників КП «Київський метрополітен» з питань нормування праці.
 
Питання щодо нормативно-правових основ нормування праці, методів розробки нормативів, методики технічного нормування та розрахунку норм виробітку для інженерів з нормування праці висвітлила Пурденко  Олена Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства.
Палієнко Олена Олексіївна – к.техн.н., доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін провела заняття з питань організації та атестації робочих місць, обліку та контролю затрат праці та виконання норм, зони відповідальності інженера з нормування праці.
Учасники високо оцінили фаховий рівень викладачів КНТЕУ та рівень організації заходу.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.