Підвищення кваліфікації державних службовців в Апараті Верховної Ради України

 
За навчально-тематичним планом професійної програми протягом 72 годин новопризначені державні службовці Апарату Верховної Ради України без відриву від основної роботи у непленарні тижні будуть опановувати особливості нормотворчої діяльності в Апараті, питання ефективної публічної політики в умовах змін, державного управління та європейської інтеграції України, запобігання і протидії корупції тощо. Фахівці з Київського національного торговельно-економічного університету, Національної академії державного управління при Президентові України, органів державної влади та керівники структурних підрозділів Апарату висвітлять актуальні теоретичні питання, а також особливості їх практичного застосування у подальшій роботі.
Під час відкриття занять Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами П. О. Боднар звернув увагу на вимоги нового Закону України “Про державну службу” щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та зазначив, що ефективність роботи Верховної Ради України значною мірою залежить від рівня професійної підготовки державних службовців її Апарату. Саме вони здійснюють правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України. Тому перед новопризначеними працівниками стоїть завдання опанувати усі теми та питання, які будуть викладатися досвідченими фахівцями, та у подальшому застосовувати їх у своїй роботі.
У відкритті занять також взяли участь директор Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету К. С. Шклярук та керівник Управління кадрів Апарату Верховної Ради України В. Є. Максим’як.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.