Навчання майбутніх магістрів з публічного управління та адміністрування

21-25 травня 2019 р. в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ професором кафедри публічного управління та адміністрування, доктором наук з державного управління Орловою Наталією Сергіївною було проведено низку практичних тренінгів «Державна регіональна політика», «Стратегія розвитку регіонів», «Стратегічне планування на державному та регіональному рівні» для державних службовців за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування».
Присутні представники різних органів державної влади (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Київська міська рада, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, апарат Верховної Ради України, МОЗ України, Головне управління пенсійного фонду України в місті Києві) мали змогу набути на тренінгах професійних та особистих компетентностей:
– прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання; ефективно використовувати ресурси; аналіз регіональної політики та планування заходів з її реалізації та інше);
- лідерство (ведення ділових переговорів; вміння обґрунтовувати власну позицію; досягнення кінцевих результатів);
- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів; співпраця та налагодження партнерської взаємодії);
- впровадження змін (реалізація плану змін; здатність підтримувати зміни та оцінка ефективності здійснених змін);
- вміння працювати в команді та керувати командою;
- аналітичні здібності; дисципліна і системність; інноваційність та креативність;
- самоорганізація та саморозвиток; дипломатичність та гнучкість;
 - незалежність та ініціативність; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.