Круглий стіл «Освіта впродовж життя: нові реалії глобальних викликів»

До 75-річчя Київського національного торговельно-економічного університету та з нагоди 20-річчя Інституту вищої кваліфікації 22 жовтня 2021 року у Київському національному торговельно-економічному університеті у режимі zoom-відеоконференції відбувся Круглий стіл «Освіта впродовж життя: нові реалії глобальних викликів». Робота Круглого столу відбувалася за наступнимитематичними напрямами:
  - Навчання впродовж життя як фактор самореалізації особистості та суспільного розвитку
  -  Сучасна бізнес-освіта: тенденції та практика
  -  Стан системи професійного навчання державних службовців в умовах реформування
  -  Цифрова трансформація освітніх технологій у безперервному професійному вдосконаленні дорослих.
Серед учасників Круглого столу представники: Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ДП «Укрпатент», ТОВ «Епіцентр К», ГО «Дiалог», «Місцеві ініціативи», Національного університету «Львівська політехніка», Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Київського національного університету будівництва та архітектури, Державного біотехнологічного університету, Університету митної справи та фінансів, ВНЗ Університет економіки та права КРОК, Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ, Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ, викладачі КНТЕУ.
Роботу Круглого столу відкрила Наталія Володимирівна Притульська, перший проректор КНТЕУ, доктор технічних наук, професор, яка зазначила актуальність розвитку напряму освіти впродовж життя та високий суспільний запит на діяльність, якою безпосередньо займається Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ вже більше 20 років, а саме: освітою без вікових обмежень. Крім того, було підкреслено важливість бізнес-освіти та можливість дорослій людині вдосконалювати свої фахові здібності без відриву від роботи. У якості прикладу наведено досвід багаторічної співпраці університету зі Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, яку очолює Биковець Вячеслав Михайлович, Перший віце-президент, генеральний директор, який в перші ж хвилини роботи Круглого столу усіх привітав та подякував за плідну співпрацю з нашим університетом упродовж багатьох років.
Далі Алла Миколаївна Бідюк, директор Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ, кандидат економічних наук, поділилась практичним досвідом реалізації програм для дорослих та здобутками інституту за час його діяльності.
Болтівець Сергій Іванович, завідувач Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної політики України, голова Бюро ЮНЕСКО «Освіта дорослих України», доктор психологічних наук, професор, своєю промовою щодо розвитку молодіжного самоздійснення у ціложиттєвій освіті підняв питання категорійного апарату в розвитку андрагогіки як науки, а також, повернувся до питання важливості взаємодії та партнерства між бізнесом та закладами освіти.
Професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, доктор наук з державного управління Халецька Аліна Анатоліївна емоційно виступила з доповіддю на тему «Освіта впродовж життя: соціальні і культурні зміни», у якій розповіла про досвід розбудови мережі університетів третього віку та запросила всіх учасників до співпраці для спільного вирішення великої кількості проблем розвитку цього напряму.
Баніт Ольга Василівнапровідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН України,доктор педагогічних наук, старший дослідник спочатку розповіла про діяльність Інституту та  анонсувала розгляд у Верховній раді України проекту Закону України «Про освіту дорослих», а потім виступила на тему «Wellbeing-концепція в контексті сталого розвитку суспільства».
«Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у професійному розвитку викладачів» - тема виступу Шишкіної Марії Павлівни, завідувача відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника.
Досвідом впровадження навчання впродовж життя у Чернівецькому Університеті третього віку ім. Адольфа Кольпінга поділилась Гут Любов Василівна, доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
І на завершення Самойленко Оксана Анатоліївна, викладач-методист соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка розповіла про практичну реалізацію програмосвіти дорослих в умовах пандемії COVID-19.
Хочеться зазначити те, що більшість учасників Круглого столу самовіддано працюють та надзвичайно захоплюються власною місією для подальшого розвитку можливості навчатися людині впродовж цілого життя.
Дуже вдячні всім учасникам за привітання з ювілеєм, за увагу та цікавий досвід. Сподіваємось на подальші зустрічі адже завдяки лише спільним зусиллям ми зможемо досягти амбітних цілей та зробити нашу освітянську галузь кращою, а людей без будь-яких вікових обмежень більш освіченими.
 
P.S. Дякуємо за теплі вітання з ювілеєм Голову ГО «Територіальні ініціативи», нашу колишню колегу, а тепер тренера і партнера з реалізації багатьох програм підвищення кваліфікації державних службовців Ганну Шляхтіну за вітальний лист, де вона подякувала за співпрацю, якісну взаємодію на засадах партнерства, ефективну командну роботу та побажала, щоб натхнення і жага творчого пошуку завжди були вірними супутниками, життя – багатогранним і плідним, шлях до професійного зростання – успішним.
Особливо приємним було поздоровленнявід директора Інституту вищої кваліфікації Катерини Семенівни Шклярук (2001-2018 рр.):
«Шановні Наталіє Володимирівно, Алло Миколаївно, учасники круглого столу!
Вітаю всіх Вас із зібранням з приводу 20-річчя Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ! Бажаю гарного, творчого обговорення актуальних питань щодо нових глобальних викликів, які стоять перед освітою в цілому і освітою впродовж життя безпосередньо. Всім творчого натхнення, міцного здоров’я і подальших успіхів у вдосконаленні освіти дорослих.   
З глибокою повагою,   К.Шклярук».

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.