Короткострокова програма для працівників НКРЗІ – нового замовника Інституту вищої кваліфікації

Інститутом вищої кваліфікації з 16 по 18 грудня 2020 року проведено навчання для державних службовців-працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Актуальні питання організації ефективної діяльності державного службовця» в дистанційному форматі.
Програма була націле на напідвищення загального професійного рівня державних службовців, поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям для ефективної професійної діяльності в умовах реформування системи державного управління.
У процесі навчання розглянуто низку питань щодо створення ефективної команди, лідерства керівника в управлінні командою, ефективного прийняття рішень, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі органів публічної влади, виконання на високому рівні поставлених завдань, формування сучасних форм контенту відповідно до запитів цільових аудиторій тощо.
До проведення занять залучені провідні викладачі Київського національного торговельно-економічного університету: Кияниця Євгенія Олегівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та реклами; Кулаженко Володимир Валерійович – кандидат економічних наук,  cтарший викладач кафедри кібернетики та системного аналізу; Миронець Сергій Миколайович – доктор психологічних наук, завідувач кафедри психологіїта доктор наук з державного управління, професор Орлова Наталія Сергіївна.
Під час онлайн-лекцій створювався зворотній зв'язок: ставилися питання, велися дискусії, здійснювався обмін досвідом, спільно виконувалися практичні завдання. Кожна з тем в учасників викликала захват, а після закінчення – лунали слова подяки викладачам за цікаву та корисну інформацію.
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.