Бизнес-образование как предмет экспорта и импорта образовательных услуг

 На минулому тижні представники Київського національного торговельно-економічного університету - ректор, д.е.н., професор, завідуючий кафедрою міжнародної економіки Мазаракі А.А., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Сай В.М., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Притульська Н.В. та директор Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ Шклярук К. С. взяли участь у ХІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції "Бизнес-образование как предмет экспорта и импорта образовательных услуг", яку проводила Російська асоціація бізнес освіти (РАБО).
     Учасники конференції розглядали актуальні питання модернізації вищої освіти в контексті європейської інтеграції, розвитку бізнес-освіти та впровадження інноваційних технологій, в тому числі дистанційного навчання в програмах МВА., обмінювалися досвідом з цього приводу. Представники КНТЕУ виступили на пленарних засіданнях та взяли участь в обговоренні важливих тем організації роботи бізнес-шкіл та університетів по просуванню освітніх послуг на зарубіжні ринки. 
    Велика увага приділялась правовому, організаційному, інформаційно-аналітичному та фінансовому забезпеченню експорта/імпорта освітніх послуг.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.