Атестація магістрів

З 27 листопада по 19 грудня в Інституті проходили засідання екзаменаційних комісій із захисту випускних кваліфікаційних робіт студентами, які здобували другу вищу освіту за освітнім ступенем  «магістр».
Всього комісіям було представлено 47 робіт студентів спеціальностей: "Менеджмент" («Бізнес-адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Готельний і ресторанний менеджмент"), "Облік і оподаткування", "Економіка" («Економіка підприємства»), "Маркетинг" («Рекламний бізнес») і "Фінанси, банківська справа та страхування" («Фінансове посередництво»).
Тематика випускних кваліфікаційних робіт магістрів присвячена актуальним питанням фінансової, управлінської, маркетингової, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розвитку підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, удосконаленню бухгалтерського і податкового обліку. Зокрема, висвітлено такі напрями наукових досліджень: управління проектами, передумови створення нового підприємства, управління кадровим потенціалом, матеріальне стимулювання праці на підприємстві та напрями його удосконалення, управління операціями з експорту та імпорту, стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок, оцінка фінансового стану та управління власним капіталом, удосконалення обліку в умовах застосування інформаційних технологій, планування рекламної діяльності, маркетингова стратегія та комунікаційна діяльність підприємств тощо.
Студенти продемонстрували високу якість досліджень та достойно презентували їх екзаменаційним комісіям, у складі яких традиційно були присутні представники бізнес-структур та закладів вищої освіти.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.